Moduli 4

Oferta dhe mundësi

Krahasoni

ProCredit Bank


Departamenti/personi përgjegjës: Digital Channels and Business Support

Email kontakti: kos.cardsupportgroup@procredit-group.com

Numri i kontaktit: Tel: +383 49 555 442; +383 49 555 327; +383 49 555 555

Mobile banking: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quipugmbh.mobilebanking.kosovo 

Viti që nga ofrimi i tregtisë elektronike
2012
Procesues i pagesave për transaksionet elektronike
Quipu
Porta e pagesës
Compass +
A ka shitësi kosto fillestare për tregtinë elektronike
A paguan shitësi një tarifë mujore/vjetore të tregtisë elektronike?
* Tarifa e përpunimit të transaksionit
Vlersohet nga Departamentit i Biznesit
Vërtetim i sigurisë 3D
Teknologjia iFrame
Përshtatja e faqes së internetit të shitjes online me pakicë me brendin tuaj
Përshtatja e ekranit për pagesat në pajisjet inteligjente
Shtojcat për integrim me platformat më të njohura të tregtisë elektronike
API (lidhja e sistemit të bankës me sistemet e jashtme)
Pagesat e përsëritura
Ruajtja e kartelës për pagesat e ardhshme në shitësin online (Kartela në dosje)
Shitësi online mund të rimbursojë transaksionet në mënyrë të pavarur (nëpërmjet ndërfaqes në internet)
Mundësi për rimbursim të pjesshëm të një transaksioni
Aktivizoni pagesën me këste për blerësit në shitësin online
Skemat e besnikërisë (cashback) në bashkëpunim me shitësit online
Funksionalitete dhe kushte shtesë
Pay By Link, Reporting, WebRisk

Banka Kombetare Tregtare Kosove SH.A


Departamenti/personi përgjegjës: Corporate Business Development Department & Operations and Card Business Department

Email kontakti: VPOS-KS@bkt.com.al

Numri i kontaktit: Tel.: +38344568881 Tel.: +38344666868

Mobile banking: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bkt.bktkosovo

https://bkt-ks.com/bkt_campaigns/pos-i-virtual-e-commerce-2/" class="color-darkblue"> Dokumentet e nevojshme për implementimin e një procesuesi pagese
Viti që nga ofrimi i tregtisë elektronike
2023
Procesues i pagesave për transaksionet elektronike
Asseco
Porta e pagesës
Asseco South Eastern Europe
A ka shitësi kosto fillestare për tregtinë elektronike
A paguan shitësi një tarifë mujore/vjetore të tregtisë elektronike?
* Tarifa e përpunimit të transaksionit
Vërtetim i sigurisë 3D
Teknologjia iFrame
Përshtatja e faqes së internetit të shitjes online me pakicë me brendin tuaj
Përshtatja e ekranit për pagesat në pajisjet inteligjente
Shtojcat për integrim me platformat më të njohura të tregtisë elektronike
API (lidhja e sistemit të bankës me sistemet e jashtme)
Pagesat e përsëritura
Ruajtja e kartelës për pagesat e ardhshme në shitësin online (Kartela në dosje)
Shitësi online mund të rimbursojë transaksionet në mënyrë të pavarur (nëpërmjet ndërfaqes në internet)
Mundësi për rimbursim të pjesshëm të një transaksioni
Aktivizoni pagesën me këste për blerësit në shitësin online
Skemat e besnikërisë (cashback) në bashkëpunim me shitësit online
Funksionalitete dhe kushte shtesë