Moduli 6

Shenja Rajonale e Markës Besimit në e-tregti

Moduli 6 i kësaj platforme ueb përbëhet prej informacioneve në lidhje me Shenjën e parë Rajonale të Markës Besimit në e-tregti (tregti elektronike) – që është një nga metodat më të zakonshme, të cilat përdoren në botë për të rritur besueshmërinë e ueb faqeve për e-tregti.

Moduli përbëhet nga:

  • Informacionet e përgjithshme në lidhje me Shenjën Rajonale të Markës Besimit për e-tregti
  • Përfitimet për e-shitësit dhe e-blerësit
  • Si të merrni Shenjën Rajonale të Markës Besimit në e-tregti, cilat janë kriteret për marrjen e saj dhe cili është Kodi i Sjelljes?
  • Lista e tregjeve të CEFTA-s ku simboli Rajonal i Markës Besimit në e-tregti është i vlefshëm dhe organizatave pjesëmarrëse në Shenjën Rajonale të Markës Besimit në e-tregti