Mbrojtja e të dhënave personale

Një nga aspektet që gjeneron më shumë polemika në shitjet online lidhet me mjetet e pagesës. Zakonisht dyqanet virtuale ofrojnë disa alternativa. Ata nuk duhet t’ju imponojnë ndonjë specifikë, por legjislacioni aktual ju mbron në mënyrë që të zgjidhni mënyrën e pagesës që i përshtatet më së miri karakteristikave tuaja personale.

Procesi i pagesës, nga ana tjetër, duhet të bëhet me një kujdes të veçantë në momentin e lëvizjes në llogari. Nuk duhet të humbni disa nga këto veprime nga faqja e internetit e kompanisë:

Certifikata sigurie që miraton funksionimin pa asnjë problem. Sepse fatkeqësisht mund të gjeni dyqane që nuk e ofrojnë këtë siguri.

Kontrolloni që faqja e internetit të ketë një bllok të aktivizuar tek pjesa e adresave. Është shumë e lehtë për t’u zbuluar dhe do të jetë shenja më e mirë se i gjithë procesi po shkon ashtu siç e keni pritur që në fillim.

Për të treguar se keni të bëni me një domen të sigurt ai duhet të përbëhet nga adresa e dyqanit. Duhet të fillojë me https: do të jetë mënyra më e mirë për ju që të dini se nuk jeni përballë një dyqani të paligjshëm ose mashtrues.

Nëse shihni se vendi ku do të blini ofron të gjitha këto sinjale, do të jeni në gjendje të përsosur për të bërë blerjen pa asnjë lloj rreziku apo incidenti që mund të ndikojë në blerjen e ndonjë produkti komercial.

Ju mund të mos e dini, por blerjet fizike dhe online ju ofrojnë një garanci tregtare dyvjeçare. Për të gjitha llojet e produkteve ose shërbimeve që do të ekzekutohen automatikisht te klientit. Në çdo rast, mund të ndodhë që disa dyqane t’ju japin mundësinë që të mos e keni këtë periudhë në këmbim të një zbritjeje të vogël në artikull.

Ky do të jetë një vendim që do të varet tërësisht nga interesat tuaja personale. Për shkak të ndonjë incidenti, teknik dhe logjistik, nuk do t’ju ofrojë asnjë mbrojtje kundër incidenteve që mund të ndodhin gjatë blerjes.

Është gjithmonë e përshtatshme për të përfituar nga kjo klauzolë për të shmangur situata të papritura nga ana e klientëve. Sidomos, për blerjet e produkteve jashtë vendit ose thjesht sepse ato janë shumë komplekse në riparimin e tyre.

Një e drejtë tjetër që kanë përdoruesit, edhe pse në këtë rast, me një kompleksitet më të madh në zbatimin e saj, është ajo që lidhet drejtpërdrejt me aftësinë për të marrë vëmendje të personalizuar.

Në këtë kuptim, rregulloret aktuale në sektorin e e-commerce hapin mundësinë që klientët të kontaktojnë dyqanin dixhital. Për këtë arsye, kjo klasë biznesi duhet të përfshijë një ose më shumë nga kontaktet e mëposhtme në faqet e tyre të internetit:

  • Email nga biznesi dhe asnjëherë nga një adresë private.

  • Numri i telefonit fiks ose mobil, gjithsesi me prefix lokal.

  • Forma të tjera të komunikimit personal: rrjetet sociale, zyra, etj.

  • Pra, ato mund të përdoren nga klientët për të krijuar komunikim të drejtpërdrejtë ose për të gjeneruar drejtpërdrejt një përgjigje më të shpejtë nga kompania.

Nëse për ndonjë arsye, ky informacion nuk është i pranishëm, do të duhet të jeni skeptik për qëllimet e tij. Ose të paktën për shkeljen e disa të drejtave që kanë konsumatorët.

A e dinit?

77% e blerësve online në Kosovë po blejnë rroba. (Eurostat)

Zbulo më shumë

Abonimi në buletin

Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Popullsia 2072531
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1434451
Përdorimi i internetit 84%
Blerësit në internet 40%
Monedha Macedonian denar
PBB për frymë, PPP 17015.23

Albania

Popullsia 2837743
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1931355
Përdorimi i internetit 70% (2019)
Blerësit në internet 10% (2019)
Monedha Albanian lek
PBB për frymë, PPP 13899.93

Serbia

Popullsia 6908224
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 4530026
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 48%
Monedha Serbian dinar
PBB për frymë, PPP 19366.76

Kosovo

Popullsia 1775378
Popullsia e moshës 16-64 vjeç /
Përdorimi i internetit 97%
Blerësit në internet 47%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Popullsia 3280815
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 2216576
Përdorimi i internetit 74%
Blerësit në internet 38%
Monedha Bosnia and Herzegovina convertible mark
PBB për frymë, PPP 15732.84

Moldova

Popullsia 2620495
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 1876763
Përdorimi i internetit 76%
Blerësit në internet 34%
Monedha Moldovan leu
PBB për frymë, PPP 12995.56

Montenegro

Popullsia 621306
Popullsia e moshës 16-64 vjeç 411215
Përdorimi i internetit 79%
Blerësit në internet 29%
Monedha European euro
PBB për frymë, PPP 20542.71

Qendra e burimeve dhe informacionit mbi aspektet kyçe të tregtisë elektronike për të gjithë anëtarët e CEFTA-s

ECOMMERCE FOR ALL

Zbulo më shumë Zbulo më shumë
* Ky përcaktim nuk sjell asnjë pasojë në qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 ( Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara) dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Zbatues në Kosovë