Kategoritë e blerjeve online

Të dhënat e fundit të disponueshme janë në vitin 2020. Në këtë analizë tregjet e përfshira të CEFTA-s janë Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia (Moldavia nuk është përfshirë në bazën e të dhënave, dhe Shqipëria nuk ka të dhëna për vitet e fundit). Si në shtetet tjera evropiane shumica e blerjeve online (3 muaj) në shtetet e CEFTA-s janë veshje (duke përfshirë veshjet sportive), këpucët ose aksesorët. 77% e blerësve online në Kosovë blejnë veshje. Përqindja e lartë e blerjeve online (3 muaj) të mobiljeve, aksesor të shtëpisë ose produkte te kopshtarisë prodhohen në Kosovë dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Blerjet online (3 muaj) të pajisjeve elektronike të konsumatorëve ose pajisjet e ekonomisë familjare si përqindje e individëve që kanë blerë online në 2 muajt e fundit është e lartë në Serbi. Bosnja dhe Hercegovina ka arritur përqindjen më të lartë të blerjeve online (3 muaj) të ushqimeve ose pijeve nga shitoret ose nga ofruesit e ushqimeve krahasuar me shtetet tjera të CEFTA-s.
Blerjet online (3 muaj): Veshjet (duke përfshirë veshjet sportive), këpucët, aksesorët, dhe mallrat sportive (duke përjashtuar veshjet sportive) si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Lodrat e fëmijëve ose sendet për kujdes për fëmijët, aksesorët për shtëpi, ose produktet e kopshtarisë si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Muzik (si CD, vinyl, etj.), filmat ose seritë (si DVD, Blu-Ray), librat e shtypur, revistat ose gazetat si përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Kompjuterët, tabletët, telefonët celular ose aksesorët, pajisjet elektronike tl konsumatorëve, ose pajisjet e ekonomisë familjare si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Ilaçet ose shtesat për dietë siç janë vitaminat (ripërtrirja online e udhëzimeve nuk është përfshirë) dërgesat nga restorantet, zinxhirët e ushqimit të shpejtë (fast-food) shërbimet e kateringut, ushqimi ose pijet nga dyqani orse nga ofruesit e paketave ushqimore, kozmetika, produktet e bukurisë ose wellness, produktet për pastrim ose produktet e higjienës personale si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Biçikletat, motoçikletat, automjetet, ose automjetet tjera ose pjesët e tyre rezervë, mallrat tjerë fizik, nga personat privat, çdo mall fizik si një përqinjde e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Muzika si një shërbim transmetimi ose shkarkimi, filma ose seri si një shërbim për transmetim ose shkarkim, librat elektronik, revistat online ose gazetat online, lojërat online apo si shkarkime për telefonat celular, tabletët, kompjuterët ose konzolat, kompjuterët ose softuerët tjerë si shkarkime duke përfshirë mbindërtimet si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Aplikacionet që lidhen me shëndetin ose fitnesin (në përjashtim të aplikacioneve pa pagesë), aplikacionet tjera (psh ato që lidhen me gjuhët e mësimit, udhëtimin, kohën), (duke përjashtuar aplikacionet pa pagësë), shërbimet e ndryshme online (I_BMUSS, I_BFLMS, I_BBOOKNLS, I_BGAMES), biletat për ngjarjet sportive, biletat për ngjarjet kulturore ose ngjarjet tjera si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Abonimet në internet ose lidhjet e telefonëve celular, abonimet në energjinë elektrike, furnizimi me ujë ose ngrohje, asgjësimi i mbeturinave ose shërbimet e ngjajshme, shërbimet e ekonomisë familjare (psh. Pastrimi, kujdesi për fëmijët, punët e riparimit, kopshtaria), nga personat privat: shërbimet e ekonomisë familjare si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj). Nga kompania e transportit: shërbimet e transportit, nga personi privat: shërbimet e transportit, nga kompania e transportit ose një person privat: shërbimi i transportit si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
Blerjet online (3 muaj): Nga kompanitë siç janë hotelet ose agjencitë e udhëtimit: akomodimi me qera nga personi privat: mallrat, shërbimet e ekonomisë familjare, shërbimet e transportit ose akomodimi me qera si një përqindje e individëve që kanë blerë online në 3 muajt e fundit.
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të KS dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.